DPO Exclusive Course byEasyPDPA
เตรียมความพร้อม DPO เข้าสู่ยุค PDPAเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPAวันเสาร์ที่ 7 และ อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565โรงแรม InterContinental Bangkok
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
specialist
รับขวัญ ชลดำรงค์กุล
ที่ปรึกษากฎหมายด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่ได้รับใบประกาศทางด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล (CIPM)
qualification
specialist
อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน Forbes 30 Under 30 Asia
qualification
ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 50 บริษัท
sfapplicadsyn-mun-kongjaymartindoramamfecnovotelbertramdo-homenoblewattana-hospital-groupmae-fah-luangministry-of-public-healthcivil-engineeringthai-shimizu
Commentator และ Panelists
commentator
Commentator
อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ม.ธรรมศาสตร์
panelist
Panelist
ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เขียน TDPG
panelist
Panelist
คุณมนตรี สถาพรกุล
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จากบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac)
panelist
Panelist
คุณโมกข์พิศุทธิ์ รตารุณี
ทีมงาน TDPG และ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จาก Upbit Exchange
จุดเด่นและความแตกต่างของหลักสูตรนี้
เข้มข้น เข้าใจง่ายประยุกต์ใช้ได้จริง
easy to apply picเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น ออกแบบจาก Use Case จริง ให้เข้าใจง่าย และเหมาะกับการทำงานของ DPO โดยเฉพาะ
ลงมือปฏิบัติจริง
do for real picWorkshop ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเรียนรู้เอกสารและเครื่องมือการทำงานของ DPO ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
Networking และPDPA Clinic
pdpa clinicโอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่ผ่านการคัดเลือก และปรึกษาปัญหา PDPA กับเจ้าหน้าที่กฎหมาย
วิทยากรมากประสบการณ์
experienced lecturerสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA และวิทยากรพิเศษ จากหลากลายวงการ
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร DPO Exclusive Course by EasyPDPA หลักสูตรฝึกอบรมที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer) ถูกออกแบบโดยทีมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท Startups ในหลากหลายวงการ เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการทำงานจริงจาก Case Study แบบ เจ้าหน้าที่ DPO พร้อมเครื่องมือที่นำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที
หลักสูตรฝึกอบรม 2 วันเต็ม
สถานที่จัดงาน : โรงแรม InterContinental Bangkok
วันที่อบรม : วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
พร้อมเอกสารประกอบการเรียนการสอน เครื่องมือสำหรับ DPO อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม : 30 ท่าน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
วันที่ 1
 • Light Breakfast
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการสำคัญของ PDPA
 • เรียนรู้หน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ DPO
 • Lunch Break
 • เรียนรู้เครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ DPO
 • Workshop จัดการแก้ปัญหาจาก Case Scenario
วันที่ 2
 • ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA และบทบาทหน้าที่ของ DPO
 • Workshop จัดการแก้ปัญหาจาก Case Scenario
 • นำเสนอผลงาน Workshop
 • Lunch Break
 • นำเสนอผลงาน Workshop
 • Panel Discussion พูดคุยกับวิทยากรและ Panelists สุดพิเศษ
 • รับใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรอบรม

“เป็นการอบรมที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมากกว่าที่เคย ศึกษามา”

Ai Terminal Co.,Ltd
Ai Terminal Co.,LtdFounder

“ให้ความรู้เกี่ยวกับ DPO ได้ตรงจุด กระชับ มี Case Study ที่ช่วยให้เข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้”

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีนGeneral Affair Supervisor

“ชอบวิธีการนำเสนอของวิทยากร มี Use Case ตัวอย่าง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น อยาก ให้จัดต่อไปเรื่อยๆ”

บมจ.หลักทรัพย์ บียอนด์
บมจ.หลักทรัพย์ บียอนด์ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

“วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ด้าน PDPA เป็นอย่างดี ประทับใจในทุก กิจกรรม ทำให้เข้าใจและเข้าถึงเรื่อง PDPA และ DPO ได้ดีทั้งด้านทฤษฎีและ การปฏิบัติ ”

WHA Corporation Public Company Limited
WHA Corporation Public Company LimitedLegal Associate

“การแชร์เคสที่เกิดขึ้นจริง ยอดเยี่ยมมาก ครับ ทำให้เข้าใจการทำงานของ DPO ได้ดี ยิ่งขึ้น”

บริษัทแพทย์จัดฟัน
บริษัทแพทย์จัดฟันDCC/ISO

“อาจารย์ทั้งสองท่านให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีการยกเคส เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถให้คำแนะนำทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิงธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริง”

ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบิน

“อาจารย์อธิบายได้เห็นภาพและเข้าใจง่าย ขอบคุณมากครับ”

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

“เป็นการอบรม PDPA ที่ตรงประเด็น ยกตัวอย่างทำให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย”

ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันภัย

“ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA มากขึ้น เห็นถึงความสำคัญของหน้าที่ DPO”

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า

“วิทยากรทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายมากขึ้น มี Workshop ที่ให้คำแนะนำ ที่สามารถ นำไปปรับใช้ในองค์กร”

ธุรกิจ FMCG
ธุรกิจ FMCG
pic
pic
pic
pic
pic
pic
ค่าธรรมเนียมDPO Exclusive Training by EasyPDPAค่าธรรมเนียม 45,000 บาท / ท่าน*ค่าธรรมเนียมหลักสูตรสามารถออก
ใบกำกับภาษีได้ และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • calendarหลักสูตรฝึกอบรม 2 วันเต็ม
 • calendarDPO Working Documents Package พร้อมใช้งาน
 • calendarเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
 • calendarใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรอบรม
 • calendarเครือข่ายผู้บริหารและ DPO คุณภาพ
* ประกาศนียบัตรที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ มี 2 ใบ มีเงื่อนไขดังนี้
 • ใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate of Completion) ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% (9-10 ชั่วโมง) ของระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งหมด
 • ใบรับรองการผ่านหลักสูตร (Certificate of Accomplishment) ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% (9-10 ชั่วโมง) ได้คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ำกว่า 50% และร่วมนำเสนอตามที่กำหนดในการเรียนรู้
วิธีการลงทะเบียน
 • คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อกรอกข้อมูลและตอบคำถามในแบบฟอร์ม (Google Form)
 • ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จากคำตอบที่กรอกในแบบฟอร์ม
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรม พร้อมรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมล
 • ดำเนินการชำระเงินค่าอบรม ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม
วิธีการชำระเงินสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร