EasyPDPA Consultation & Training
ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง PDPA

EasyPDPA Consultation
& Training ที่เดียวจบ
ครบทุกเรื่อง PDPA
บริการให้คำปรึกษา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลระดับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมาย PDPA และเทคโนโลยี
มากกว่า 50 บริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และ Startups ที่ไว้ใจเรา
EasyPDPA Consultationบริการให้คำปรึกษาด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ องค์กร สำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ B2B และ B2C ปิดช่องโหว่ในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจ ถูกต้องตามข้อกฎหมาย โดยทีมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ
  • PDPA Private Training สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ให้บุคคลากรของคุณ
  • PDPA Consultation ให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
  • Customized Policies ร่างเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จำเป็น และปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะขององค์กร
  • PDPA Manual คู่มือ PDPA ประจำบริษัทในการอ้างอิงข้อปฏิบัติตามกฎหมาย
ศึกษาเพิ่มเติมplay
EasyPDPA Trainingเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของคุณด้วยหลักสูตร Intensive PDPA Training ที่ดีที่สุด สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และนักธุรกิจสายเทคโนโลยี มากประสบการณ์
  • เรียนรู้เกี่ยวกับ PDPA พร้อมยกตัวอย่างที่ชัดเจน
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติใช้ได้จริง
  • เรียนรู้วิธีการลดความเสี่ยงภายใต้ PDPA
  • พร้อมรับใบประกาศนียบัตร* เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กร
*เมื่อได้คะแนนจากการทดสอบตามที่กำหนดในการเรียนรู้
ติดต่อเพื่อรับข้อมูลplay
นำโดย หัวหน้าทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
specialist
รับขวัญ ชลดำรงค์กุล
Chief Legal Officer &
Co-founder EasyPDPA
ทนายความและเนติบัณฑิตไทย ด้านกฎหมาย และ กลยุทธ์ธุรกิจในประเทศไทยและระหว่างประเทศ
qualification
specialist
อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์
Co-founder EasyPDPA
นักธุรกิจสายเทคโนโลยี ประสบการณ์กว่า 10 ปี
qualification

“เนื้อหาที่เตรียมมาสอน มีความครอบคลุม เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างที่ตรงกับลักษณะของบริษัท”

NARAI property
NARAI property

“บรรยายได้ชัดเจน ตอบคำถามเคลียร์ ตรงประเด็นมากค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กร”

Delivery Hero
Delivery Hero

“เนื้อหาการบรรยายเข้าใจง่าย วิทยากรสามารถตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน มี Use Case ที่สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้ทันที”

TakeMeTour
TakeMeTour

“ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมาก ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พรบ. มากขึ้น สามารถนำไปอธิบายต่อได้”

FlowAccount
FlowAccount

“EasyPDPA ทำให้ทีมเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA มากขึ้น มีขั้นตอนในการ Implement ที่ชัดเจน ช่วยองค์กรของเราแก้ปัญหาและปรับตัวให้พร้อมกับ PDPA”

AppliCAD
AppliCAD

“มีการบรรยายที่ไหลลื่น เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง เหมาะกับการเสริมความรู้เรื่อง PDPA ให้กับองค์กร”

Royal Bangkok Sport Club
Royal Bangkok Sport Club

“เนื้อหาการสอนเข้าใจง่าย มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน วิทยากรมีความเป็นกันเองดีค่ะ”

Betagro
Betagro

“ชอบประเด็นการยกตัวอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้คำตอบได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจ PDPA มากขึ้น”

ไทยประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต

“Workshop กับ EasyPDPA ช่วยให้ทีมงานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง และปฎิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง