Easy PDPA Logo

Privacy Policy คืออะไร แล้วทำไมถึงต้องมี?

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021


Privacy Policy คืออะไร?

Privacy Policy หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การ “แจ้ง” รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง โดยระบุว่าคุณจะเก็บข้อมูลอะไรของเจ้าของข้อมูลบ้าง? จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง? จะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน?  จะขอลบข้อมูลต้องติดต่อใคร? จะลบภายในกี่วัน? และจะมีมาตรการอย่างไรในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น

หากคุณทำธุรกิจหรือให้บริการใดๆ ที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือเบอร์ติดต่อ คุณจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่าคุณเก็บ ใช้ ส่งต่อ เปิดเผย และรักษาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร เพื่อจุดประสงค์อะไรบ้าง  ซึ่งรายละเอียดนี้เรียกว่า Privacy Policy หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวนั่นเอง

Privacy Policy จะต้องแจ้งยังไง?

โดยปกติ คุณมักจะเห็น Privacy Policy ปรากฎตัวตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ แต่จริงๆ แล้ว ผู้ใช้ข้อมูลยังสามารถแจ้ง Privacy Policy ด้วยวิธีอื่นๆ ได้ เช่น ติดประกาศเพื่อแจ้งให้พนักงานในบริษัททราบ ส่งเป็นเอกสารตอนเซ็นสัญญา ส่งอีเมล แจ้งในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นๆ ที่คุณใช้ แต่ที่คุณมักเห็น Privacy Policy บนเว็บไซต์ก็เพราะว่า เกือบจะทุกเว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การมี Privacy Policy จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

แล้วทำไมถึงต้องมี Privacy Policy ล่ะ?

ฟังดูแล้วเจ้าตัว Privacy Policy นี้จะมีประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก แล้วทำไมผู้ใช้ข้อมูลถึงต้องสร้าง Privacy Policy ด้วยหละ? ข้อดีของการมี Privacy Policy อย่างแรกเลยคือ มันช่วยทำให้ธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เจ้าของข้อมูลจะรู้สึกเชื่อใจในการให้ข้อมูลกับคุณ ซึ่งนั่นก็ทำให้เป็นผลดีต่อแบรนด์ของคุณด้วย

ข้อที่สองคือ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ จะมีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยออกมาเพื่อกำหนดกรอบและหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปใช้ ซึ่งหนึ่งในหน้าที่เหล่านั้นคือ การแจ้ง Privacy Policy ให้บุคคลเหล่านั้นทราบ และหากไม่ทำตาม จะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ซึ่งอาจจะโดนโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

ดังนั้น หากคุณทำธุรกิจหรือให้บริการใดๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือแม้แต่ผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ แล้วคุณยังไม่มี Privacy Policy ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง คุณสามารถสร้าง Privacy Policy ฉบับพร้อมใช้งาน ในราคาย่อมเยาได้ ภายใน 2 นาที >> Click

เริ่มก่อนใครวันนี้สบายใจ และ ถูกกฎหมาย