Easy PDPA Logo

5 สิ่งควรระวัง/เข้าใจ หากคุณติดตั้ง CCTV

เผยแพร่เมื่อ 01 กรกฎาคม 2020


หากจะพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ การติดตั้ง CCTV น่าจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทุกสถานที่ติดตั้งและใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่ร้านค้า อาคารสำนักงาน หรือแม้กระทั่งบ้านหรือพื้นที่ส่วนบุคคล

แต่ นอกเหนือจากความปลอดภัยที่จะได้จากการใช้ CCTV แล้ว เราก็มี ความเสี่ยง ที่ต้องเข้าใจภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เช่นกัน

1. กล้อง CCTV เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive private information)

อย่างที่ทราบข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้ในระบบ CCTV คือ รูปถ่าย ซึ่งอาจติดส่วนของรูปภาพ หรือใบหน้าบุคคลที่เข้ามาในสถานที่ดังกล่าว และภายใต้นิยาม ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่ายจัดได้ว่าเป็นข้อมูลชีวภาพซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (รูปถ่าย = ข้อมูลชีวภาพ = ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว) ซึ่งการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal information) นี้ย่อมมีภาระหน้าที่ในการจัดการมากกว่าการเก็บข้อมูลอื่นๆตามปกติอย่างแน่นอน

2. แล้วหากเราติดตั้ง CCTV ต้องมีการจัดการอย่างไร ?

ถึงแม้ว่ากล้อง CCTV จะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว แต่เราก็ไม่ต้องตกใจไปหากมีการใช้งาน เพราะหากเราเข้าใจหลักการจัดการง่ายๆดังต่อไปนี้แล้ว ก็สามารถทำได้ตามปกติ

  1. แจ้งให้บุคคลที่จะเข้ามาในสถานที่ทราบ ว่าเรามีการบันทึก และติดตั้งระบบ CCTV โดยติดประกาศที่เห็นได้ชัดเจน
  2. ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุเกี่ยวกับการเก็บ บันทึก และการใช้ข้อมูลที่บันทึกผ่าน CCTV ตามรายละเอียดที่ พรบ.กำหนด
ตัวอย่างประกาศนโยบายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล (สามารถทำให้สวยงามและเป็นมิตรกับลูกค้าได้)

3. หากเราไม่มีการประกาศแจ้งให้ถูกต้อง จะมีความผิดไหม?

หากเราพูดถึงกรณีร้ายแรงสุด คุณอาจจะมีโทษทางปกครอง ซึ่งบุคคลใดๆที่เข้ามาในสถานที่เราและพบว่าเราไม่ได้มีการแจ้งขอความยินยอม หรือประกาศนโยบายอย่างชัดเจน ก็สามารถไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งโทษปกครองนี้มีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาทเลยทีเดียว!

4. การขอความยินยอมเก็บข้อมูล CCTV ต้องทำอย่างไรอย่างไร ?

หลักการภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องได้รับ ความยินยอมโดยชัดแจ้ง จึงจะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ แต่เราจะให้ทุกคนที่เดินเข้ามาในสถานที่ของเราเซ็นชื่อยินยอมทุกครั้งก็ดูไม่ค่อยสะดวก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ซักเท่าไหร่

สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการติดประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของ CCTV เพื่อให้บุคคลที่จะเดินเข้ามาเห็นได้อย่างชัดเจน โดยถือว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินเข้ามาภายในสถานที่นั้นๆ ย่อมถือว่า บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม แล้ว

5. แล้วถ้าเราติด CCTV ในพื้นที่บ้านตัวเองต้องกังวลเรื่อง PDPA ไหม?

คำตอบคือ ไม่ต้องกังวล หากเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากการเก็บเพื่อประโยชน์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของพรบ.

สุดท้ายนี้หากคุณไม่มั่นใจว่าจะสร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ CCTV อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้ EasyPDPA ช่วยสร้างเอกสารนี้ให้ท่านได้ ลองใช้ได้ที่นี่เลย

เริ่มก่อนใครวันนี้สบายใจ และ ถูกกฎหมาย