Easy PDPA Logo
Marketing and Event PDPA Package

สำหรับฝ่ายการตลาดที่จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอาจจะมีการจัดอีเว้นท์ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีโอกาสในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกรณีนี้เอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำตัว Privacy Policy ในการประกาศแจ้งรวมถึงต้องมีการขอความยิมยอม(Consent) สำหรับการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในทำการตลาดในอนาคต แพ็คเกจนี้ได้รวมรวมเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นในการประกาศแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการทำ Lead Collection การจัดอีเว้นท์ รวมถึงในเว็บไซต์ที่ต้องมีการแจ้ง Cookies policy สิ่งที่ประกอบในแพ็คเกจนี้

Marketing and Event PDPA Package

แพ็ครวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ Marketing


ซื้อทั้งแพ็คจบในราคาเดียว 3,499 บาท


สิ่งที่จะได้รับ

  • Lead Collection Privacy Policy (ใช้สำหรับการแจ้งก่อนทำ Lead Collection)
  • Event Privacy Policy (ใช้สำหรับการแจ้งเมื่อมีการจัดอีเว้นท์ ลงทะเบียน ถ่ายภาพ)
  • Interview Consent Form (ใช้ขอ Consent สำหรับการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากลูกค้า ไปทำการตลาดต่อ)
  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...