EasyPDPA Workshop
ครบจบเรื่อง PDPA

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้องค์กรของคุณ สอนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
และเทคโนโลยี เข้าใจง่าย นำไปปรับใช้ได้ทันที

องค์กรที่ไว้วางใจเรา

MaefahNIAMaefahMaefahMaefah
MaefahMaefahMaefahMaefahMaefahMaefah
MaefahNIAMaefahMaefahMaefahMaefahMaefahMaefahMaefahMaefahMaefah

ทำไมต้องเข้า Workshop PDPA

ทำไมต้องเข้า Workshop PDPA

1

มีหน้าที่ตามกฎหมาย

มีหน้าที่ตามกฎหมาย

(ที่ไม่ได้รับการเลื่อน)

2

1 คนผิด = ผิดทั้งบริษัท

1 คนผิด = ผิดทั้งบริษัท

เราควรสร้างความเข้าใจในการทำงาน

3

อบรมโดยนักกฏหมาย

อบรมโดยนักกฏหมาย

หนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับการรับรองด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล (CIPM)

ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ วันที่ 17 ก.ค. 63 บริษัทต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ PDPA ให้แก่บุคคลากร พนักงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องให้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

บรรยากาศการอบรม

รูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรมรูปบรรยากาศการอบรม

บริการของเรา

PDPA Workshop

PDPA Workshop

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย และนักธุรกิจมากประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกต้องให้กับพนักงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

PDPA Workshop

Privacy Consult

ให้คำปรึกษาด้าน PDPA สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ โดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ปิดช่องโหว่ในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกิจ

PDPA Workshop

Expert Draft Policy

ออกแบบและร่าง Privacy Policy ที่มีความเฉพาะ เหมาะกับองค์กรขนาดกลางขึ้นไป หรือองค์กรที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ มั่นใจ ลดความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูล

100% ของผู้เข้าร่วม มีความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ PDPA

86% ของผู้เข้าร่วม ประทับใจและอยากแนะนำให้ผู้อื่นต่อ

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

ไทยประกันชีวิต

ชอบประเด็นการยกตัวอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้คำตอบได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจ PDPA มากขึ้น

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

NARAI property

วิทยากรทั้งสองท่านให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีการยก Case Study ทำให้เข้าใจมากขึ้น และมีการอธิบายที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

Royal Bangkok Sport Club

มีการบรรยายที่ไหลลื่น เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง เหมาะกับการเสริมความรู้เรื่อง PDPA ให้กับองค์กร

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

ไทยประกันชีวิต

ชอบประเด็นการยกตัวอย่าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้คำตอบได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจ PDPA มากขึ้น

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

NARAI property

วิทยากรทั้งสองท่านให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีการยก Case Study ทำให้เข้าใจมากขึ้น และมีการอธิบายที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

Royal Bangkok Sport Club

มีการบรรยายที่ไหลลื่น เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง เหมาะกับการเสริมความรู้เรื่อง PDPA ให้กับองค์กร

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

Betagro

เนื้อหาการสอนเข้าใจง่าย มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน วิทยากรมีความเป็นกันเองดีค่ะ

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

TakeMeTour

เนื้อหาการบรรยายเข้าใจง่าย วิทยากรสามารถตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน มี Use Case ที่สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้ทันที

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

NARAI property

เนื้อหาที่เตรียมมาสอน มีความครอบคลุม เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างที่ตรงกับลักษณะของบริษัท

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

Delivery Hero

บรรยายได้ชัดเจน ตอบคำถามเคลียร์ ตรงประเด็นมากค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กร

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

FlowAccount

ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมาก ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พรบ. มากขึ้น สามารถนำไปอธิบายต่อได้

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

Workshop กับ EasyPDPA ช่วยให้ทีมงานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง และปฎิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

Reviewer

ผู้เข้าร่วมจากบริษัท

AppliCAD

EasyPDPA ทำให้ทีมเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA มากขึ้น มีขั้นตอนในการ Implement ที่ชัดเจน ช่วยองค์กรของเราแก้ปัญหาและปรับตัวให้พร้อมกับ PDPA

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รับขวัญ ชลดํารงค์กุล

รับขวัญ ชลดํารงค์กุล

ผู้สอน

ทนายความและเนติบัณฑิตไทยที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย มากว่า 12 ปี และได้รับประกาศษณียบัตรรับรอง ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล (CIPM) จาก International Association of Privacy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา

CIPMLawxTechADB
รับขวัญ ชลดํารงค์กุล

อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์

ผู้สอน

นักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์ กว่า 10 ปี ทั้งสายเทคโนโลยี และการตลาดในบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Google และเป็นหนึ่งใน คนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก นิตยสารฟอร์บให้เป็นสุดยอดนักธุรกิจ อายุน้อย แห่งเอเชีย Forbes 30 Under 30 Asia

CIPMLawxTechADB

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด Workshop Outline และติดต่อกลับ

 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับเกี่ยวกับบริการ PDPA ที่ท่านอาจจะสนใจ