menu

Privacy Policy

privacy-policy

Privacy Policy

1,290 บาท

เรียนรู้เพิ่มเติมplay

หากคุณมีเว็บไซต์ ซึ่งเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชม (เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล ข้อมูลการติดต่อ) และ/หรือใช้ Cookies ประเภทต่างๆ เพื่อ ติดตามการใช้งานบน เว็บไซต์ ถือว่าคุณกำลังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) คุณมีหน้าที่แจ้ง Privacy Policy

เอกสาร Privacy Policy ภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษครอบคลุม

checked

PDPA ประเทศไทย

checked

GDPR สหภาพยุโรป

checked

PDPA สิงคโปร

checked

การใช้งาน Cookies บน Website